Once in Asturias one can hear in VIcky Cristina Barcelona one Catalan song: EL NOI DE LA MARE.

It is a traditional song and I even remember to have sung it at a school contest! The lyrics is the following:

Què li darem en el Noi de la Mare?
Què li darem, que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró.

Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Tampatamtam, que les figues són verdes,
tampatamtam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.

It talks about the food that we will give to the song of Maria, I thing. Noi is boy and mare is mother.
Muriel’s recording of EL NOI DE LA MARE ( listen at http://www.murielandreson.com ) is featured in Woody Allen’s new film Vicky Cristina Barcelona.
Advertisements